Защита на личните данни - Ин-Ян

С настоящата политика целим да Ви информираме за начина, по който обработваме Вашите лични данни, в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика.

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати.

Информация за администратора на лични данни:

ИнЯн-Мо ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206205252, със седалище и адрес на управление: Столична община, с. Герман, ул. Дружба 22 Тел: +359 899 245 089; e-mail: office@inqn.bg 

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • Изрично съгласие от Вас 
 • При предвидено задължение по закон

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.inqn.bg и сключване на договор с дружеството, за следните цели:

 • управление и изпълнение на Вашата поръчка и изпълнение на сключен договор;
 • изготвяне на потребителски профил;
 • да Ви изпращаме безплатно маркетингови съобщения, в случай че сте пожелали, чрез маркиране на съответната отметка (винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или да се отпишете от тази услуга); 
 • за да комуникираме с Вас чрез имейл/телефон относно изпълнението на предлаганите от нас услуги и стоки в сайта
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • за счетоводни цели- във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер, имена
 • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. 

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите данни няма да бъдат продавани, обменяни, прехвърляни или предавани на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например при изпращане на поръчката Ви по куриер. За извършване на доставка, когато такава е заявена от потребителя, Ин-Ян има право да предоставя горепосочените лични данни или част от тях на компании, предлагащи куриерски и / или пощенски услуги. В тази връзка, потрeбителят може да получава SMS или обаждания от тези лица. Възможно е достъп до личните Ви данни да имат трети лица, които са натоварени с техническото поддържане на компютри, сървъри и други технически средства. Всички тези лица договорно са обвързани с всички права и задължения, съобразно националното и европейското законодателство.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на държавни органи в / или извън Вашата страна на местоживеене – Ин-Ян да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако се установи, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други нормативно признати причини от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ин.Ян се ангажира да защитава поверителността Ви. Взели сме всички необходими мерки, за да сме сигурни, че всяка информация, която ни предоставяте остава лична. Когато правите поръчки или разглеждате/редактирате, използвате профила си, предлагаме използването на защитен сървър. Защитният сървърен софтуер (SSL) криптира цялата информация, която въвеждате, преди да бъде изпратена до нас. Освен това, според законите за защита на личните данни , ние спазваме стриктни процедури за сигурност при съхраняването и разкриването на информацията, която ни предоставяте, за предотвратяване на неоторизиран достъп. Нашите процедури за сигурност означават, че понякога можем да изискваме доказателство за самоличност, преди да сме в състояние да разкрием дадена информация за вас.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ин-Ян съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина ни или извършване на поръчка като “Гост“. След заличаване на профила Ви, Ин-Ян полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). Ин-Ян съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години. Изключение правят случаите, когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение на личните данни върху физически носител, например документи за данъчен контрол – до 10 г. по Закона за счетоводството. 

Когато използваме бисквитки, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за вписване в профил).

Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да упражняваме своите права по съдебен или извънсъдебен ред, включително по административни производства (например, за подаване на искове или защита по искове в съда или пред държавен орган) или за данъчни и счетоводни цели.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. 

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип  бисквитки(cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки:

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Ин-Ян не носи отговорност, ако интернет браузърът, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Нашите страници в социалните мрежи дават на потребителите, възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко съдържание и информация, предоставена от Вас на нашите страници или групи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни, когато предоставяте лични данни. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако публикувате лични данни на нашите страници и групи в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.

 Google Analytics

Ин-Ян използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc (“Google”). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне   на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от Вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Ин-Ян си запазва правото да актуализира периодично и променя своята Политика за защита на личните данни. При промяна на настоящата политика, актуалната й версия ще бъде публикувана в www.inqn.bg . Последна актуализация – 11.10.2020г.

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с Политиката ни за защита на личните данни.

Въведи промо код за 25% отстъпка за всичко в Ин-Ян . Не важи за вече намалените продукти.
Възползвайте се от 25% отстъпка с промо кода ни.